Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky 


GDPR u SH ČMS
(včetně nových přihlášek)


Rejstřík sportu - informace včetně návodu zde


 DŮLEŽITÉ TERMÍNY

                 
25.9.2021 Libřický pohár Libřice (HK) pozvánka          
25.9.2021 O štít města Pilníkov Pilníkov pozvánka propozice        
25.9.2021 MČR ve vyprošťování - SDH Praha pozvánka          
26.9.2021 Libřické šedesátky Libřice (HK) pozvánka přihláška        
                 
2021-2022 Přeborník v 60   přihláška          
                 
2.10.2021 Hornolánovské šedesátky Horní Lánov propozice přihláška        
2.10.2021 Strážkovický koláč Strážkovice pozvánka propozice protesty      
9.10.2021 OK ZPV Arnultovice propozice přihláška        
10.10.2021 OK ZPV DOROST Arnultovice propozice přihláška        
9. - 10. 2021 Cyklická školení velitelů HZS plán          
                 
20.-21.11.2021 Školení vedoucích MH Radvanice propozice přihláška        

kalendář ostatních akcí pro rok 2021 (mimo soutěží) - aktualizováno 21.5.2021


Pracuj jako HASIČ v Královéhradeckém kraji !!! - více info zde


HASÍK 2021 - Kurz (harmonogram a propozice) - Seminář (harmonogram a propozice) - přihláška


Metodika Generálního finančního ředitelství k Elektronické evidenci tržeb (vydaná dne 16.5.2017)


Zde Okamžitý zákaz používání daného druhu kompozitních tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje u jednotek PO

Zde Statistika - 1. pololetí 2020

Zde najdete dokumenty - Výcvikový rok 2021

Zde najdete vzor smlouvy mezi SDH (spolku) a obcí (zřizovatele JPO)

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce


Nabídka přepravního vozíku na požární stříkačku


Byly vydány nová Pravidla požárního sportu - naleznete zde.STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - II. stupeň
STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň


 

 VVH SDH A OKRSKŮ


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Upozornění pro všechny pořadatele soutěží:
Na každou soutěž MUSÍ existovat propozice. Všechny propozice začínají: „Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.