Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky


GDPR u SH ČMS
(včetně nových přihlášek)


Rejstřík sportu - informace včetně návodu zde


 

 DŮLEŽITÉ TERMÍNY

                                              Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
                                                        4.11.2022 od 16:00
                                               ve velkém sále  MěÚ v Trutnově
Kalendář postupových soutěží pro rok 2022 - aktualizováno 18.5.2022
Kalendář soutěží okresu Trutnova na rok 2022 - aktualizováno 9.8.2022
2022-2023 Přeborník v 60 přihláška
8.10.2022 ZPV MH okresu Trutnov - Velké Svatoňovice propozice přihláška (vloženo 3.10.2022)      
9.10.2022 ZPV Dorostu okresu Trutnov - Velké Svatoňovice propozice přihláška (vloženo 3.10.2022)      
               
               
               


Metodika Generálního finančního ředitelství k Elektronické evidenci tržeb (vydaná dne 16.5.2017)
 Nábor HZS - Pracuj jako hasič leták + fyzické testy (vloženo 4.10.2022)


Zde Okamžitý zákaz používání daného druhu kompozitních tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje u jednotek PO

Vysvětlení přepravy hasičů a mladých hasičů na různé akce


Nabídka přepravního vozíku na požární stříkačku


Byly vydány nová Pravidla požárního sportu - naleznete zde.STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - II. stupeň
STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce - III. stupeň


 VVH SDH A OKRSKŮ

  • Termíny VVH SDH a okrsků 2021/2022 (aktualizováno 11.11.2021)


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Upozornění pro všechny pořadatele soutěží:
Na každou soutěž MUSÍ existovat propozice. Všechny propozice začínají: „Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS- 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014.