Kandidáti na starostu SH ČMS:


nytraIng. Zdeněk Nytra - narozen 6.10.1961, řádným členem SH ČMS je od roku 1976 v SDH Janovice.
V posledním volebním období vykonával tyto funkce:
- víceprezident Českého národního výboru CTIF
- člen komise mezinárodní federace PS v Moskvě - MSFHZ
- senátor Parlamentu ČR
- zastupitel městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Kandidáti na náměstka starosty SH ČMS:

Aulicky

Ing. Jan Aulický
 - narozen 25.1.1969, řádným členem SH ČMS
je od roku 1987 v SDH Škoda auto, a.s.
- od roku 1997 zaměstnanec Kanceláře SH ČMS na pozici referent represe, prevence a ochrany obyvatelstva
- 2003 odborně způsobilá osoba dle §11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o PO
- od roku 2003 ředitel kanceláře SH ČMS a vedoucí úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva
- 2011 - 2015 vedoucí Ústřední odborné rady hasičských soutěží a člen VV SH ČMS
- zpracovatel změn vntiroorganizačních předpisů SH ČMS
- lektor na Univerzitě dobrovolného hasiče, seminářů funkcionářů a odborných hasičských seminářů
- organizátor akcí Pyrocar, MČR v PS, MČR CTIF, Českého poháru na 100m s překážkami

Celý profesní profil kadidáta zde


němečková
Ing. Monika Němečková
 

- náměstek starosty SH ČMS