Kandidáti na náměstka starosty SH ČMS:

Aulicky

Ing. Jan Aulický
 - narozen 25.1.1969, řádným členem SH ČMS
je od roku 1987 v SDH Škoda auto, a.s.
- od roku 1997 zaměstnanec Kanceláře SH ČMS na pozici referent represe, prevence a ochrany obyvatelstva
- 2003 odborně způsobilá osoba dle §11 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o PO
- od roku 2003 ředitel kanceláře SH ČMS a vedoucí úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva
- 2011 - 2015 vedoucí Ústřední odborné rady hasičských soutěží a člen VV SH ČMS
- zpracovatel změn vntiroorganizačních předpisů SH ČMS
- lektor na Univerzitě dobrovolného hasiče, seminářů funkcionářů a odborných hasičských seminářů
- organizátor akcí Pyrocar, MČR v PS, MČR CTIF, Českého poháru na 100m s překážkami

Celý profesní profil kadidáta zde


 

němečková
Ing. Monika Němečková
 

- náměstek starosty SH ČMS